Copyright
Alle (intellectuele eigendoms) rechten inzake de inhoud en ontwerp van deze website komen toe aan TACT-Agents ®. Voor het gebruik van het beeldmateriaal heeft TACT-Agents toestemming gekregen van de rechthebbende(n).

Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TACT-Agents de teksten alsmede de informatie en het beeldmateriaal op deze website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken. U kunt de informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen gebruik.

Disclaimer
Uiteraard wordt de informatie op deze website zo accuraat en actueel mogelijk gehouden. Aan de teksten en informatie op deze website kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. TACT-Agents sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van de informatie die op deze website is geplaatst, als ook websites die gekoppeld zijn aan of waarvandaan naar TACT-Agents wordt verwezen.

TACT-Agents behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze tekst, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondigingen te doen. TACT-Agents raadt u aan de op of via deze website aangeboden informatie periodiek te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Tot slot een waarschuwing. Bestanden die via het Internet worden gedownload kunnen virussen bevatten. TACT-Agents kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die tengevolge van het bezoeken en downloaden van deze website ontstaat.

| © Copyright en Disclaimer | Algemene voorwaarden | Tact Agents - LinkedIn Tact Agents - Facebook - Marlous de Jong Tact Agents - Facebook Fanpage Tact Agents - Twitter Tact Agents - YouTube Tact Agents - Vimeo Tact Agents - Google+ Tact Agents - Pinterest  
 
 
..